سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدصادق حری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهزاد علیرضایی – دانش آموخته ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

یکی از آرمانهای در حال تحقق در عصر اطلاعات، ایجاد دولت الکترونیک است که عبارت است از نوآوری در ارائه خدمات عمومی با استفاده از فناوری اطلاعات، هدف این پژوهش توسعه مدلی برای شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در موفقیت دولت الکترونیک است بطوریکه این عوامل بتواند زمینه گسترش هرچه بیشتر استفاده از خدمات الکترونیکی توسط شهروندان را فراهم نماید. دراین مقاله برای شناسایی فاکتورهای مهم موفقیت در دولت الکترونیک از نشریات منتشر شده معتبر جهانی سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ و برای اولویت بندی این عوامل از مطالعه اکتشافی ارزش مشتری تجارت اینترنتی ترک زاده و دهیلون از نظر ۳۱۰ متخصص انفورماتیک و کاربرانی که در استان مرکزی با ارائه خدمات اشنایی دارند استفاده نموده و برایناساس مدل مفهومی آنالیز تصمیم با دو مفهوم اولیه و ثانویه طراحی شده است این مدل به وسیله روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در پایان با در نظرگرفتن چارچوب اصلی پژوهش نتیجه گیری و پیشنهاداتی ارائه گردیده است.