سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی محقر – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
علی ربیعی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت
علیرضا اصلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت MBA

چکیده:

امروزه حوزه مطالعه ی بسیاری از محققین سازمان و استراتژی پیرامون علل بروز شکست سازمان ها در پیاده سازی استراتژی ها و ارائه مجموعه راهکارهایی به منظور موفقیت در اجرای آن معطوف شده است درپارادایم حاکم بر اینحوزه ضمن تایید و تاکیدی که بر جدایی فرایند تدوین استراتژی از اجرای ان می شود عواملی چون اداره فرهنگ، گسترش حیطه کنترلی مدیران و … به منظور غلبه نسبی بر شکستها توصیه می گردد دراین پژوهش تلاش می شود ضمن جمع آوری نگاههای پراکنده مطرح شده در خارج از پارادایم حاکم به بررسی شرایط تلفیق فرایند تدوین با اجرای استراتژی پرداخته شود همچنین با معرفی خلق جمعی استراتژی به عنوان یک حرکت اثرگذار در شکل گیری استراتژی سازمان تحت شرایطخاص به شناسایی معرفی و اولویت بندی معیارهای اثرگذار درموفقیت آن بپردازد.