سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید حامد موسوی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه آزاد اسلام
حسین رجایی – عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

شرکت در مناقصات یکی از مراحل استراتژیک و حیاتی برای پیمانکاران محسوب می شود پیمانکاران در رویارویی با مناقصات همواره نیازمند دارند در دو زمینه تصمیم گیری نمایندک اول اینکه باید تصمیم بگیرند ایا در مناقصه یک پروژه که به آن دعوت شده اند و یا به طریقی از آن آگاهی پیدا کرده اند شرکت کنند یا خیر. دوم باید تصمیم گیرند با چه قیمتی در مناقصه شرکت کنند عوامل زیادی در این تصمیم گیری ها دخیل میباشند دراین مقاله با استفاده از پرسشنامه 2 مرحله ای که در مرحله اول مورد بررسی و تصدیق خبرگان قرارگرفت. عوامل موثر بر تصمیم اول یعنی تصمیم شرکت یا عدم شرکت در مناقصه در شرکتهای بزرگ پیمانکاری شناسایی و با به کارگیری شاخصهای اماری وزن دهی شده اند تعداد این عوامل 76 فاکتور می باشد که در 4 گروه جداگانه و 11 زیرگروه دسته بندی شده اند. در نهایت با قانون پاراتو تطبیق داده شده اند و مهمترین این عوامل با استفاده ازا ین قانون شناسایی و ارائه گردیده اند.