سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد ستایش نظر – دانشگاه تربیت مدرس
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در مطالعات تخمین حالت سیستم های قدرت ، شناسایی داده های نادرست اغلب توسط فیلترهای خود تنظیم (Autoregressive filters) صورت می گیرد . در این فرآیند ، پیش تخمینی از مقادیر سنجیده شده انجام گرفته و سپس نتایج باداده های ارسالی سنجشگر ها مقایسه می گردند . در صورت وجود تفاوت بیش از حد تعیین شده ، داده های ارسالی نادرست تشخیص داده شده و جایگزین مناسب صورت خواهد پذیرفت . در این مقاله مفهوم به کارگیری تکنیک فوق در محاسبات محلی تخمین حالت بیان گردیده و توانایی انواع مختلف فیلترهای خود تنظیم بررسی خواهند شد