سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منیره صالح نیا – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی، دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه

چکیده:

موسسات کوچک و متوسط نقش مهمی را در اقتصاد کشورها بازی میکنند اینترنت می تواند بازار و کارایی عملیاتی این موسسات را توسعه دهد و موجب ارتقا نقششان در اقتصاد گردد این پژوهش به دنبال تعیین عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد اینترنت از طریق موسسات کوچک و متوسط و اولویت بندی این عوامل می باشد بدین ترتیبپس از شناسایی عوامل موثر به وسیله تحقیقات پیشین مدل اولیه پیشنهاد شده که در آن دو دسته عوامل موثر در پذیرش و سطح کاربرد اینترنت از سوی موسسات تحت عنوان عوامل داخلی چون اندازه سازمان، رسانه های مورد استفاده دیگر و .. عوامل خارجی مانند فشار وارده از سوی رقبا در نظر گرفته شدند و فرضیات برپایه آنها تدوین گردند پس از ان با جمع آوری داده ها درستی فرضیه ها مورد سنجش و تحلیل قرار گرفتند.