سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی پورقلی – دانشگاه صنعت آب و برق ** پژوهشگاه نیروایران
الهام امینی بروجنی – دانشگاه صنعت آب و برق ** پژوهشگاه نیروایران
غلام حسن ظفرآبادی – دانشگاه صنعت آب و برق ** پژوهشگاه نیروایران
محمدرضا آقامحمدی –

چکیده:

در این مقاله با استفاده از داده های بدست آمده از انجام آزمایش پاسخ فرکانسی به روش ایستا بر روی ژنراتور نیروگاه گازی منتظرقائم و بکارگیری روش بهینه سازی جستجو الگو پارامترهای دینامیکی ژنراتور مذکور تعیین گردیده است و با پارامترهای بدست آمده از روش هوک جیوز مقایسه گردیده است. روش انجام آزمایشات و نکات عملی مربوط و نتایج شبیه سازی و استخراج پارامترها گزارش گردیده است.