سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هدایت الله مختاری – شرکت توزیع جنوب شرق تهران
احمد رضائی – دانشگاه صنعت آب و برق( شهید عباسپور )
محمد یعقوبیان – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

یکی از معضلات شرکتهای توزیع نیروی برق تغذیه انشعابات سه فاز برای متقاضیان دارای کارگاههای جوشکاری از شبکه عمومی است، زیرا در اثر جوشکاری پدیده ای به نام یلیکر ولتاژ همزمان با راه اندازی دستگاه جوش روی شبکه ایجاد می شود که نوسانات ناشی از آن به صورت چشمک زدن دروسائل خانگی به خصوص تلوزیون های همجوار با کارگاههی مذکور پدید می آید. شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران با همکاری دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور مبادرت به شرح تحقیقاتی در زمینه شناسایی و روشهای رفع این پدیده نمود که مقاله حاضر بخشی از این تحقیقات می باشد که تقدیم می گردد. در این مقاله به منظور شناسایی ایننوع فیلیکر با کمک برنامه emtpسعی شده با استفاده از نتایج حاصل از آزمایشات، مدار معادل دستگاه جوش شبیه سازی شده و مطالعات لازم جهت شناسایی این پدیده انجام گیرد و سپس روشهای حذف آن بررسی و نتایج آورده شده است.