سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشدمیکروبیولوژی
علی محمد احدی – استادیار دانشگاه شهرکرد
کهین شاهانی پور – هیئت علمی دانشگاه آزادفلاورجان
زرین دخت امامی – هیئت علمی دانشگاه آزادفلاورجان

چکیده:

زیتون با نام علمی Oleaeuropaeaاز قدیم یترین و با ارزشترین گیاهان بومی ایران است زیتون و محصولات آن سرشار ازباکتری های مولد اسیدلاکتیک LAB است LAB ها نقش مهمی درتخمیر غذاها ایفا می کنند و به عنوان فلورنرمال بدن و نیز به عنوان پروبیوتیک شناخته می شود L.plantarum یک لاکتوباسیل پروبیوتیک است و درانواع سبزیجات تخمیری ازجمله زیتون یافت می شود روشهای مولکولی تشخیصی از جمله روشهای مبتنی برPCR امروزه جایگزین روشهای مرسوم باکتریها شدها ند دراین تحقیق 28ایزوله LAB ازارقام مختلف زیتون بومی ایران برروی محیط MRS کشت داده و استخراج DNA ازباکتریها انجام شد سپس با پرایمر طراحی شده برای سکانس 16SrDNA ITS ازسویه های L.plantarum واکنش زنجیره ای پلیمراز با روش Touch-Up PCR انجام گرفت از 28سویه جداشده 7سویه با پرایمرهای موردنظر باند اختصاصی تشکیل دادند بنابراین می توان گفت L.plantarum درفرایند تخمیر زیتون بومی ایران نقش داشته ومیتواند بهعنوان پروبیوتیک ارزش محصولات تهیه شده از زیتون را افزایش دهد.