سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی شیخ اعظمی – مدرس گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور ساری

چکیده:

اصول طراحی شهرسازان جدید در چند مقیاس ؛ ساختمان ها، قطعات زمین ، بلوک ها ، محله ها ، بخش ها ،کوریدورهاو بطور کلی کل شهر و مناطق عمل می کنند . در این مقاله رویکرد یا پارادایم شهرسازی جدید به عنوان پارادایمی نو برای برطرف کردن مشکلات کلان شهرها معرفی می شود . این تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و در آن از روش مطالعات کتابخانه ایی برای جمع آوری اطلاعات اقدام شده است. هدف عمده این مقاله تبیین بیشتر رویکرد نوین شهرسازی جدید و بیان ابعاد مختلف آن است. مرزهای شهرسازی جدید با نوع مدرنش ، منشور و اصول شهرسازی جدید و نمونه هایی از پروژه های شهرسازی جدید از جمله مواردی هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند . از جمله نتایج بدست آمده از این مقاله عبارت است از؛ پرداختن به سه محور اصلیمنطقه؛ متروپلیس، شهر و شهرک ،محله ، ناحیه و کوریدور وبلوک ، خیابان ، و ساختمان برای حل معضلات زیادی که متروپلیتن های قرن 21 با آن روبرو هستند و …..