سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهنوش طالب زادگان – دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

همواره اقلیم به عنوان عاملی مهم زندگی بشر را تحت تاثیر قرارمیدهد نگاهی گذرا به معماری بومی مناطق مختلف ایران حکایت ازشناخت خصوصیات محیطی به خصوص اقلیمی پهنه های متنوع ایران چاره اندیشی هوشمندانه نیاکان ما برای استفاده هرچه بیشتر از مواهب طبیعی و مقابله با مشکلات و ناهنجاریهای اقلیمی محیطی آن دارد معماری بومی شوشتر شهری که واجد ارزش هویت معماری و شهرسازی وا زنقاط شاخص خوزستان می باشد دقیقا منطبق با شرایط محیطی و اقلیمی بوده و دارای اهویت خاصی درمنطقه می باشد بنابراین شناخت این معماری و راه کارهای بومی آن زمینه ارزشمندی برای استفاده از آنها درفضاهای جدید ایجاد می کند دراین تحقیق معرفی و شناخت ارزشها و کیفیت های کالبدی به کاررفته درمعماری بومی شوشتر که با توجه به اقلیم شرایط آب و هوایی این منطقه شکل گرفته مورد توجه می باشد هدف کاربردی این راه کارهای اقلیمی کالبدی جهت طراحی بناهایی همساز با اقلیم می باشد نه درتضاد با آن .