سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهمن سعیدی پور – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
نادر رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی مفاهیم شهر نشینی،امنیت،شهر های مرزی و همچنین امنیت اجتماعی می باشدبعد امنیت اجتماعی از نظر اسلام و جهانی شدن و تأثیررسانه های جمعی(تلویزیون) بر امنیت اجتماعی ، بررسی می گردد.روش پژوهش در این مقاله توصیفی وکتابخانه ای است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است. شهر های مرزی نسبت به شهر های دیگر از امنیت کمتری برخوردار هستند.و و در دین اسلام بر امنیت و آسایشوبرخورداری مردم ازامنیت تاکید گردییده و آیات و احادیث زیادی در این مورد آمده است. و جهانی شدن تاثیر زیادی بر امنیت انسان ها در جوامع امروزی داشته است. و همچنین رسانه های جمعی از جمله تلویزیون بر امنیت اجتماعی مردم تأثیر مثبت دارد