سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرضا دعاخوان – دانشجوی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
فریبا بلوطی دهکردی – دانشجوی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
سیدیونس موسوی باروق –
آذر نعمائی خیاوی –

چکیده:

حقوق شهروندی در واقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند . دارنده این حقوق ، یعنی شهروند، به تک تک افرادی که در جامعه زندگی می کنند، اطلاق می شود، فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت ، بدون اعتنای به سلسله مراتب، در واقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری، دولت یا به طور کلی دولت است . در این نوشتار نظر برآن است که به واکاوی حقوق شهروندی از دیدگاه بنیان گذار انقلاب پرداخته شود.