سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

خدارحم بزی – دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه گلستان

چکیده:

شهر به عنوان مجتمع زیستی پیشرفته بشری نیازمند امنیت و ایمنی در همه ابعاد فضایی کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتیمی باشد. چنانچه هدف تامین امنیت غیر نظامی باشد به آن پدافند غیر عامل گفته می شود. پدافند غیرعامل شهری قبل از آن کهاز استحکام ابنیه و سازه ها تبعیت نماید، می بایستی از پیشگیری و حفاظت در حوزه های مختلف فضایی کالبدی به ویژه بنیادهایفرهنگی، اقتصادی و اجتماعی پیروی کند. گفتنی است این امر در مورد شهر زابل به عنوان یک شهری مرزی با ویژگی های خاصو در معرض انواع تهدیدهای داخلی و خارجی اهم از طبیعی و انسانی نظیر: قهر طبیعت؛ خشکسالی، طوفانهای شن و بی مهریهای بشری؛ نبودن امیت کافی برای فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، دوری از مرکز، مهاجر فرستی، از اهمیت خاصی برخورداراست به طوری که اگر در این زمینه اقدامات عاجل و بنیادی صورت نگیرد چه بسا فردا و فرداها دیر خواهد بود و تنگه احد ایران درشرق کشور فروخواهد ریخت. قابل ذکر است که اگرچه تهدیدات طبیعی مشمول پدافند غیرعامل نمی شوند اما تهدیدات طبیعیزابل بیش از آنکه منشا طبیعی داشته باشند، تهدیدهای انسان ساز به شمار می روند.