سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین میرسلیمانی – مدرس تربیت بدنی، مرکز آموزش عالی اقلید
محمدرضا میرسلیمانی – مامور اجرایی محیط زیست، سازمان محیط زیست استان فارس
ابوالفضل میرسلیمانی – کارشناسی ارشد سازه
عباسعلی میرسلیمانی – کارشناسی برق قدرت

چکیده:

پیشرفت تکنولوژی باعث شده است مسئولین(شورای اسلامی شهر ) برای تصمیم گیری نیازمند معیارها و استانداردهای جهانی باشند تا با تصمیم گیری مبتنی بر این معیارها بتوانند نیازهای شهروندان را با توجه به پدیده ی جهانی شدن شهرها یک فرصت مغتنم بدانند و از چالش های پیش روی خود آگاه باشند. دستیابی به توسعه ی پایدار با استفاده از معیارهای جهانی و بومی سازی آنها، ضامن سلامت تصمیمات و حفظ منابع برای نسل های آینده می باشد که یکی از ضرورت های تبین و تعیین چنین استانداردهای جهان شمولی هماهنگی و تعامل شوراهای شهر برای استفاده از تجربیات و حل مسائل بصورت چند بعدی با توجه به تاثیر این تصمیمات بر سایر مناطق است. با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان اقلید و قرار گرفتن در بین چهار مرکز استان فارس، اصفهان، یزد و یاسوج برای رشد و توسعه ی، اقتصاد شهرستان اقلید با تکیه بر توسعه ی پایدار توسط شورای اسلامی شهرستان اقلید، تشکیل حلقه های ارتباطی بین صنعت و دانش همچنین شوراهای اسلامی مختلف شهرهای ایران با چالش های مشابه؛ یک ایده کاربردی و ضروری است.