سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی مرادی – عضو هیأت علمی و استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده:

یکی از موضوعاتی که همیشه مورد توجه دانشگاهیان و سازمان ها بوده، فاصله بین آموزشهای دانشگاهی وکاربردهای عملی آن است. سازمانهایی که فارغ التحصیلان دانشگاهی را بکار میگیرند در اکثر مواقع از اینمسئله گله مند هستند که آموزشهای دانشگاهی در عمل کاربرد چندانی ندارد. در این بین آموزشهای رشتهمدیریت نیز از این قاعده مستثنی نیست. انتظار آن است آموزش هایی که به دانشجویان مدیریت داده می شودبتواند آنها را برای اداره کردن سازمانها آماده کند که اغلب این انتظار تحقق نمییابد. در این مقاله هدفبررسی شیوه های آموزش در دانشگاه بالاخص در رشته مدیریت و ارائه راهکارهای مبتنی بر خرد به منظوربهبود وضع موجود است. بررسی ها نشان داد، عدم دقت در تدریس، تمرکز صرف بر تدریس، تمرکز بر کمیت،رقابت بیجا در کلاس، غفلت از دانشجوی کامل، چشم پوشی از دانش ضمنی و غفلت از تجربه مدیران موفق ازموانع توسعه خرد در آموزش هستند. بر این اساس پیشنهاد شد به منظور توسعه خرد در آموزش مدیریت، بهمواردی همچون مکتب آموزش و یادگیری، آموزشهای اجباری، یادگیری همکاری گونه، سنجش پیامدهاییادگیری، گسترش کلاس به خارج از دانشگاه، تجارب عملی و تمرین موعظه کردن توجه شود.