مقاله شکستن خواب و تاثير برخي عوامل محيطي بر روي جوانه زني بذور اسپرک زرد (.Reseda lutea L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1392 در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه 177 تا 184 منتشر شده است.
نام: شکستن خواب و تاثير برخي عوامل محيطي بر روي جوانه زني بذور اسپرک زرد (.Reseda lutea L)
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوري
مقاله تنش خشکي
مقاله خواب بذر
مقاله دما
مقاله نور
مقاله اسيدسولفوريک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي سيدوحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمايشاتي در آزمايشگاه تحقيقاتي گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه بيرجند در سال 88 براي بررسي روش شکستن خواب و تاثير نور، دما، تنش شوري و خشکي بر روي جوانه زني بذور اسپرک زرد اجرا شد. نتايج نشان داد که در بين تيمارهاي مطالعه شده جهت شکست خواب، تيمار اسيدسولفوريک 96% به مدت 30 ثانيه منجر به بيشترين جوانه زني (73.3 درصد) بذور اسپرک در شرايط تاريکي گرديد و کمترين درصد جوانه زني (8 درصد) در تيمار شاهد در شرايط نور/تاريکي بدست آمد. تاريکي مداوم در دماهاي آزمايش شده (20.10، 25.15 و 30.20 درجه سانتي گراد) منجر به جوانه زني بالاتر نسبت به شرايط نور/تاريکي گرديد، به طوري که بيشترين جوانه زني (76 درصد) در دماي 25.15 درجه سانتي گراد تحت شرايط تاريکي مداوم و کمترين جوانه زني (10 درصد) در دماي 20.10 درجه سانتي گراد در شرايط نور/تاريکي بدست آمد که مويد اين نکته است که بذور اين علف هرز داراي خاصيت فتوبلاستيک منفي مي باشند. بذور اين علف هرز توانستند دز سطوح متوسطي از تنش شوري (160 ميلي مولار) و خشکي (0.6- مگاپاسکال) جوانه بزنند.