سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایوب یوسفوند – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد یوسفوند – دکتری زبانشناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست شیراز

چکیده:

روش های مختلفی برای جداسازی نمک های محلول از آب ارائه شده است که می توان آنها را در دو گروه اصلی فرایند هایغشایی (الکترودیالیز،اسمز معکوس ومستقیم) و فرایند های حرارتی تقسیم بندی نمود.از میان روش های غشایی الکترودیالیز بهدلیل استفاده از پمپ های کم فشار،راندمان بالا،هزینه ساخت پایین تر،و قابلیت حذف انواع یون،دارای جذابیت بیشتری برایمحققین است.عامل تصفیه در الکترودیالیز جریان برق مستقیم است و در الکترودیالیز تنها میتوان یون های آب را کاهش دادلازم به ذکر است که غالب نمک های محلول در آب ذاتا یونی هستند.هر فرایند نمک زدایی دارای معایب و مزایا و ویژگی هایمنحصر به فرد است و عوامل متعددی بر کارایی آن تاثیر گذار است.در این مقاله به اساس فرایند و شناخت اجزای الکترودیالیزپرداخته شده است.