سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه فخاری راد – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
ماندانا غلامی – فزیزولوژیست ورزش، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

امروزه ورزش به یک شاخص مهم اجتماعی تبدیل شده و ورزشکاران تلاش می کنند تا به مقام قهرمانی دست یابند. اینمسئله موجب افزایش سوء مصرف مواد مکمل و نیروزا به ویژه استروئیدهای آنابولیک توسط ورزشکاران شده است. هر چند باتوجه به عوارض ناشی از مصرف این داروها و ممنوعیت آن ها از طرف سازمان های ذیربط، شیوع این مواد بین ورزشکاران ٪قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است.به همین دلیل در سال های اخیر، تحقیقات زیادی در سراسر دنیا در مورد شیوعمصرف استروئیدهای آنابولیک، از جمله در دانش آموزان مدرسه راهنمایی ماساچوست آمریکا، جوانان دختر و پسر سوئدی،بدنسازان زن و مرد کانساس و میسوری، و تحقیقات متعدد داخلی دیگر از جمله شیوع استفاده از مواد نیروزا در ورزشکارانلرستان، بدنسازان مرد کرمانشاه، تهران و مشهد، بدنسازان زن و مرد اهواز انجام شده است.با توجه به گسترش مصرف مواد فوقبالاخص در باشگاه های بدنسازی مردان و زنان در تهران، و از طرفی چون در بین زنان بدنساز تهرانی هنوز مطالعه ای صورتنگرفته است، ضروری به نظر می رسد که شیوع مصرف مواد مکمل و نیروزا، و آگاهی نسبت به عوارض آن در بین بدنسازان زنو مرد تهران انجام پذیرد.