سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی شیرازی – بخش ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران
جواد مظفری – بخش ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران
فرشاد رخشنده – گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
مسعود شمس بخش – گروه بیماری شناسی گیاهی

چکیده:

ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی TYLCV یکی از مهمترین عوامل محدود کننده کشت گوجه فرنگی در نواحی جنوبی ایران است به منظور بررسی پراکنش TYLCV در استان تهران طی سالهای 86و87 نمونه برداری از مزارع و گلهانه های کشت گوجه فرنگی این استان انجام شد. با توجه به علائم بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی نظیر زردی و کوتولگی بوته، پیچیدگی برگ و خشکیدگی گلها تعداد 32 نمونه از شهرستان پاکدشت 27 نمونه از شهرستان ورامین 19 نمونه از شهرستان اسلامشهر و 11 نمونه از شهرستان کرج جمع آوری شد. ردیابی TYLCV با ازمون PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی این ویروس که بخشی از ژنهای پروتئین پوششی و پروتئین حرکتی ویروس را بطول 670 نوکلئوتید تکثیر می کرد انجام شد. از مجموع 89 نمونه جمع آوری شده تعداد 23 نمونه از شهرستان پاکدشت 19 نمونه از شهرستان ورامین و 11 نمونه از شهرستان اسلامشهر الوده تشخیص داده شد. در حالی که در هیچ یک از نمونه های جمع آوری شده از کرج آلودگی مشاهده نشد.