سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر شمشکی – کارشناس ارشد زمین شناسی آبشناسی
یوسف محمدی – کارشناس ارشد زمین شناسی ابشناسی
احمدرضا قاسمی – کارشناسی ارشد زمین شناسی آبشناسی

چکیده:

توسعه پایدارکشور درگرو شناخت مناسب ازویژگیهای طبیعی وزمین شناختی می باشد یکی از مهمترین مباحث دراین زمینه ویژگیهای آب شناسی و آب زمین شناسی است برگه آب زمین شناسی شامل موقعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی دبی برداشت یا تخلیه مقدار نوع نفوذپذیری نوع و محدوده آبخوان ها متوسط تراز و جهت جریان آب زیرزمینی کیفیت شیمیایی منابع اب سطحی و زیرزمینی و موقعیت انواع سازه های ابی می باشد میزان نفوذپذیری پهنه های زه گرفته محدوده آبخوان ها ازجمله اطلاعاتی است که بصورت پهنه ای برروی نقشه نمایش داده می شود تراز یا عمق اب زیرزمینی عمق سنگ کف جهت جریان اب زیرزمینی خطوط لوله اصل یو کانالهای انتقال آب آبراهه ها و قنات ها بصورت خطی برروی نقشه ارایه میگردند اطلاعات نقطه ای شامل چاه ها چشمه ها و سازه های آبی مانند سدها بندها گابیون ها سیل بندها و مخازن زمینی آب می باشند.