سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جمیله هادیزاده – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

نمازونیایش ارتباط صمیمانه ای است که میان انسان و خدا نمازیکی ازارکان دین است و درکاهش مشکلات و اضطرابات جوانان نقش مهم و تعیین کنندها ی دارد و ضروری به نظر می رسد تا درمورد اقامه نماز جوانان را تشویق نماییم جهت دستیابی به شیوه های جذب و تشویق فرزندان به نماز تحقیقی درسطح مدارس شهرستان آمل انجام گردید تا ازنظرات جوانان و اولیای آنان مطلع گردیم دراین تحقیق با استفاده ازابزار مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته دوگروه 100نفره بصورت تصادفی انتخاب گردید گروه اول فرزندان شامل دانش آموزان برخی مدارس آمل و گروه دوم معلمان که بعنوان والدین بودند انتخاب شدند پس از تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق آمار توصیفی نتیجه گیری انجام شد و پیشنهاداتی درخصوص شیوه ها و راهکارهای جذب و تشویق فرزندان و جوانان به اقامه نماز ارایه گردید.