سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد اکبرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر
شهرام کریمی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر
مرتضی رعیتی دماوندی – دانشجوی دکترای عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق برای برآورد هیدروگراف رواناب در حوضه آبریز ناورود(معرف غرب گیلان)، ابتدا از روی تصاویرماهواره لندست نقشه کاربری زمین حوضه تهیه گردید. با ادغام این نقشه با نقشه گروه های هیدرولوژیکی خاک، نقشه توزیعی شماره منحنی رواناب حوضه تولید شد. سپس با استفاده از مدل انتقال مادکلارک پاسخ هیدرولوژیکی حوضه آبریز محاسبه گردید.