سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید سلطانی – اصفهان – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده منابع طبیعی
فرشاد سلیمانی ساردو – اصفهان – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده منابع طبیعی
علی سلاجقه – کرج – دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

سیلیک از مخرب ترین پدیده هایی است که در طبیعت رخ می دهد و همواره خسارات زیادی را به بار می آورد.مطالعه در این باره مستلزم شناخت و داشتن اطلاعات کافی در این ارتباط است اما به لحاظ کمبود ویا عدم داده در این باره مدل هایی طراحی شده تا بتوانند با توجه به شرایط هیدرولوژیکی، خاکشناسی و فیزوگرافی حوزه جریان سیل را شبیه سازی کنند . مدل HEC-HMSیکی از معتبرترین مدل های است که بمنظور شبیه سازی جریان طراحی شده است . این مطالعه بر روی حوزه سد جیرفت انجام گرفته و هدف از آن بررسی صحت و آنالیز حساسیت مدل HEC-HMS می باشد . نتایج این مطالعه نشان داد که مقادیر شبیه سازی شده توسط مدل دارای صحت بالایی هستند و مدل نسبت به تغییرات شماره منحنی بسیار حساس می باشد