سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر مرادی نژاد – کارشناس ارشد معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
کریم سیار ایرانی – کارشناس ارشد معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

در دو دهه اخیر تقریباً هیچ نشست بین المللی که در آن آتیه اداره جهان در هزاره سوم میلادی مطرح میباشد را نمی توان سراغ گرفت که مدیریت بهره برداری و نگهداری از آب و تاسیسات آبی در آن به صورت یکی از اصلی ترین عوامل و عناصر در دستور کار آن قرار نداشته باشد . اگر در گذشته مشکلات و مسائل مدیریت آب و بهره برداری از تاسیسات آبی در مقیاس محلی مطرح بود، اکنون و در آینده این مشکلات در مقیاس ملی و منطقه – ای و حتی جهانی بروز خواهد نمود . در کشور ما نیز حفاظت از منابع آب و مدیری ت مشارکتی بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی، موضوع قابل توجه و مهمی است که باید جدی تلقی شود و عدم توجه به این امر، خسارت فراوانی خواهد داشت که جبران آن بسیار دشوار است . از طرفی، به علت ساختار دولتی مطالعه، اجراء و
بهرهبرداری و نگهداری پروژه های تامین، انتقال و توزیع آب، بدون مشارکت بهره برداران در امور فوق، علیرغم ۳ و ۴ در تصویب مفاد قانونی در زمینه اعمال مدیریت بهره برداری و ، سیاستهای کلان دولت در برنامه های ۲ نگهداری تاسیسات آبی توسط تشکلهای مناسب بهره برداران، بر اساس تحقیقات و پژوهش های انجام یافته به دلیل عدم اجرای مواد قانونی موجود و وجود خلاء های قانونی دیگر که می توان به عنوان نمونه به مواردی همچون نحوه ایفای نقش تشکلهای آب بران در مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبیاری، نحوه پایداری تشکلهای آب بران، مکانیزم تعیین هزینه های بهره برداری و نگهداری از محل آب بهاء و … اشاره کرد، این امر مسکوت مانده است . عدم رعایت موارد ذکر شده باعث فرسوده شدن زود هنگام تاسیسات آبی، کاهش عمر مفید تاسیسات و ابنیه ها، کاهش راندمان آبیاری و تولید و سردرگمی بهره برداران و در نتیجه تلفات بسیار زیاد آب در این بخش شده است . در این بررسی، به صورت مشروع به مشکلات موجود، ضرورتها و خلاء های قانونی و همچنین مواد قانونی اجراء نشده در این زمینه پرداخته شده است . متعافب آن با توجه به تجربیات نگارندگان این مقاله، پیشنهاداتی به منظور ساماندهی نظام بهره برداری و ایجاد تشکلهای آب بران در راستای رویکرد جهانی و سیاستهای دولت جمهوری اسلامی به منظور ارتقاء فرهنگ مشارکت بهره برداران در امور مربوط به مدیریت تامین، انتقال و توزیعآب و نگهداری تاسیسات آبی به منظور جلوگیری از تخریب و فرسوده شدن آنها ارائه شده است.