سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن صحرائیان – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

رشد فزاینده مصرف و محدودیت منابع سرمایه ای جهت توسعه ظرفیت های جدید، مهمترین دغدغه خاطر متولیان صنعت برق کشور طی سالهای اخیر به شمار می رود . رویکرد این صنعت به سوی گسترش دامنه تلاشها برای یافتن روشهای مؤثر اعمال مدیریت مصرف حاصل همین دغدغه خاطر است .
از سوی دیگر شرائط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر ساختار مصرف و صعوبت مسیر جلب مشارکت عمومی مصرف کنندگان جهت افزایش بهره وری نیروی برق، بزرگترین مانع دستیابی به این هدف مهم تلقی می شود . مقاله حاضر ضمن مطالعه و بررسی " ضرورت آزاد سازی ظرفیت های محبوس در شبکه برق ایران " به عنوان یک موضوع اساسی، با تکیه بر شرائط جدید اجتماعی و سیاست های متحول مبتنی بر مشارکت عمومی، راهکارهای اجرائی در قالب طرح پیشنهادی " برنامه کلان بهره وری نیروی برق " به منظور اعمال مدیریت بار و مصرف در سطح ملی ارائه می نماید .