سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیما قاسمی – دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی کازرون
هما رادگهر –

چکیده:

یکی از مقاصد هر کشور رسیدن به سطح بالایی از تجارت الکترونیکی است پرداخت الکترونیکی یکی از مهمترین ارکان تجارت الکترونیکی است و بدون این رکن تجارت الکترونیکی کامل نمی شود امروزه انسان محدود به یک محیط فیزیکی نیست و می تواند با استفاده از ابزارهای پرداخت بدون محدودیت زمانی و مکانی به خریدمحصولات دلخواه خود بپردازد با عنایت به ضرورت هم پایی ایران با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی باید از تکنولوژی های پیشرفته در زمینه ابزارهای پرداخت الکترونیکی استفاده شود دراین زمینه نیازمند الزامات حقوقی امنیتی، مخابراتی ، اقتصادی فرهنگی اموزشی و همچنین زیرساختهای سازمانی هستیم دراین تحقیق به بررسی روشهای پرداخت الکترونیکی و مقایسه پیشرفت های آن در سایر کشورهای جهان با ایران بررسی شده است.