سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر دهقانی اسکویی – دانش آموخته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان
احمد کیانی – دانشجوی سال آخر ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان
جعفر یعقوبی – استادیار آموزش کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

آموزش های ضمن خدمت آموزش هایی هستند که به کارکنان یک سازمان یا نهاد و…در حین خدمت و به منظور روز آمد شدن اطلاعات آن ها و آشنایی با تکنولوژی های نوین صورت می گیرد.کلیه سازمان ها،نهادهاو…با این نوع آموزش ها سرو کار دارند.با وجود اهمیت این آموزش ها مشخص شده است که کارکنان پس گذراندن این آموزش ها از کارایی مورد انتظار برخوردار نمی باشند.در این تحقیق ضعف ها و نواقص آموزش ضمن خدمت به صورت سنتی بررسی شده است و برای آنان راهکارهایی را که توسط آموزش های سیار جهت رفع این نواقص وجود داشت ارائه گردید.برای رسیدن به این هدف از روش مطالعه کتابخانه ای با استفاده از پایگاههای آنلاین، آفلاین و منابع مکتوب استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش های سیار در هر زمانی می توانند به فراگیران ارائه شوند.همچنین این تحقیق نشان داد که یادگیری سیار نیازی به مکان از پیش تعیین شده ای ندارند و در هر محلی می توان از آن بهره برد.همچنین ارزان قیمت بودن آموزش سیار در مقایسه با آموزش های سنتی ضمن خدمت از دیگر نتایج این تحقیق بود.از نتایج دیگر این تحقیق می توان از عدم محدودیت تعداد فراگیران و جذابیت آموزش های سیار در مقایسه با آموزش های سنتی ضمن خدمت نام برد. همچنین بروز رسانی ارزان تر و آسانتر از دیگر ویژگی های آموزش های سیار می باشد.اطلاع رسانی سریع به مخاطبان از دیگر ویژگی های آموزش سیار می باشد .از دیگر نتایج این تحقیق می توان به کم حجم بودن و سهولت درجابجایی اطلاعات اشاره نمود.