سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بابک اسدزاده – کارشناسارشد مهندسی برق-قدرتشرکت برق منطق های آذربایجان
هادی فرج بخش – کارشناس مهندسی برق-قدرتدانشگاه تبریز
مهرداد طرفدارحق – دانشیار دانشکده برقدانشگاه تبریز

چکیده:

در کشورهای مختلف جهان بدلیل خطرآفرین بودن محیط اطراف خطوط انتقال، با تصویب مقرراتی، بخشی از زمینهای موجود 1 در دو طرف مسیر را به عنوان حریم انتخاب و در نتیجه احداث انواع مختلف تأسیسات یا ساختمانهای مسکونی یا غیر مسکونی را در آن ممنوع اعلام م یکنند.در این مقاله تلاش شده ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل علل قانون حریم، نکاتی در مورد آن – نحوه محاسبه، روش های کاهش عوامل مختلف و روش های کاهش حریم – مطرح گردد و علاوه بر بررسی علل و چگونگی محاسبه حریم در سال 1347 ، اطلاعاتی جدیدتر در مورد قوانین حریم واطلاعات مربوط به آن در کشورهای پیشرفته و استانداردهای سازمان های معتبر جهانی مورد بررسی قرارگیرد.بررسی های انجام شده، لزوم تجدیدنظر و تغییر در قانون حریم ایران، همچنین سودمندی های کاهش حریم خطوط انتقال را بیان می دارد.