سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین مسعودی – عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
سیامک الهی فر – عضو تیم کنترل مضاعف نوسازی بافت فرسوده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
حامد خانجانی – عضو کارگروه نظارت گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

چکیده:

تهدیدهای متوجه بشر در طول زمان به شدت گسترش و توسعه یافته است و آن معلول پیشرفت دانش، فناوری ودست اندازی بشر بر عرصه هایی است که شاید در گذشته به سهل الوصولی اکنون نبوده است. از بحرانها و تهدیداتطبیعی تا بحرانهای انسان ساخت، تحولات زیادی به وقوع پیوسته است. از آنجا که کارکرد عمده پدافند غیرعاملافزایش پایداری شهرها و تداوم خدمات به مردم در شرایط بحران است، از جمله سازمانهایی که می توانند در اینعرصه بسیار موثر عمل نمایند، سازمان های نظام مهندسی ساختمان در کشور هستند که باتوجه به تدوین و ابلاغمبحث 21 مقررات ملی ساختمان، ورود جدی آنها به هفت حوزه تخصصی تحت پوشش به ویژه در حوزه هایشهرسازی، عمران و معماری در کنار سایر سازمانها و نهادهای اجتماعی با برنامهای منسجم، مورد انتظار می باشد. دراین مقاله ضمن تبیین ضرورت توجه به جایگاه پدافند غیرعامل در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، تجربه تشکیلو راهاندازی کمیسیون مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در سال 92 در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهرانتوسط موسس و پیشنهاد دهنده کمیسیون مذکور، ارائه شده و در آخر نیز با ذکر چند برنامه کاربردی، طرح ورود موثرسازمانهای نظام مهندسی ساختمان در کلیه استانهای کشور به این عرصه تقدیم خواهد شد.