سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسیح توسلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدمهدی عبادزاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بی نظمی قلبی یا آریتمی ممکن است به صورت تغییر در سرعت و یا نظم ضربانهای قلب رخ دهد با توجه به اهمیت بیماریهای مرتبط با قلب دراین مقاله به تشخیص هوشمند بیماریهای قلبی پرداخته شده است دراین مقاله تحلیل های مختلف زمانی، فرکانسی و غیرخطی برروی سیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب HRV و همچنین تحلیل های غیرخطی دیگری برروی سیگنال ضربان قلب ECG انجام شده است با توجه به ساختار درختی برنامه نویسی ژنتیک بازنمایی مستقیم راه حلها به صورت درختهایی با اندازه متغیر در برنامه نویسی ژنتیک باعث می شود ت جوابهای تولید شده قابلیت بررسی و مطالعه برای فهم کارکرد درونی آنه را داشته باشد از این رو با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک در تشخیص اتوماتیک اریتمیها ی قلبی می توان به بررسی پارامترهای تاثیرگذار در تشخیص و طبقه بندی آریتمی ها پرداخت