سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عادل رضایی اقدم – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ، تبریز
پیام مهدی پور کلدیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده:

با استفاده از نمایش الحاقی مربوط به جبرهای لی حقیقی چهار بعدی به حل مستقیم اتحاد یاکوبی و یاکوبی آمیخته مربوط به دو جبر های لی حقیقی چهار بعدی پرداخته و از آنجا جبرهای دوگان را بدست می آوریم . در نهایت با استفاده از گروههای خودریخت دو جبر های لی حقیقی چهار بعدی به طبقه بندی دو جبر های لی حقیقی چهار بعدی می پردازیم