سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مولود حیدری نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز , دانشکد
هادی معاضد – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز , دانشکده مهندس
نادر حسینی زارعی – مدیر آزمایشگاه های امور آب و خاک و رسوب , سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

رودخانه کارون در طول زمان توسط آلاینده های مختلف از جمله ورود فاضلاب های شهری، کشاورزی و سیلاب های آلوده شده و کیفیت آن تحت تأثیر این آلاینده ها تغییر می یابد .لذا به لحاظ اهمیت زیاد، مطالعهی حاضر جهت بررسی و طبقه بندی کیفیت رودخانه کارون در بازه ملاثانی تا کوت امیر، براساس NSFWQI صورت گرفت . به همین منظور داده های کیفی آب در سال های ۸۶ و ۸۷ در ایستگاه های ملاثانی، زرگان، پل پنجم وکوت امیر مورد بررسی قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی آب در ایستگاه های مختلف از نظام شاخص کیفیت آب استفاده شده است.نتایج حاصله نشان می دهد که کیفیت آب کارون در این بازه، در رده بد می باشد و کارون در این بازه مورد تهدید جدی است