سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سلیمه کیمیاگر – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران
غلامرضا جعفری – دانشگاه شهید بهشتی ، تهران
محمدرضا رحیمی تبار – دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

مدل های BD و RSOS دارای نمای زبری α و نمای رشد β ی یکسانی می باشند . بدین لحاظ این دو مدل در یک کلاس جهانی قرار می گیرند . در این مقاله نشان می دهیم گر چه این نماها برای این دو مدل یکسان هستند و لی خواص گشتاور های بالا و چند فرکتالی دو مدل با هم تفاوت دارد و توانسته ایم مقدار این اختلاف را بر حسب ضرایب کرامرز – مویال سطح کمی کنیم .