سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم نبی پور – آموزش و پرورش ناحیه یک یزد
محمدحسین فلاح – یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره

چکیده:

امید یکی ازویژگی های زندگی است که مارا به جستجوی فردای بهتر وا می دارد. امید یعنی موقعیت و آینده یبهترودلیلی برای زیستن . امید می تواند به عنوان یک عامل شفادهنده چند بعدی پویا وقدرتمند توصیف شود . از نظرجهان بینی توحیدی امید تحفه ای الهی است که انسان را به تکاپو وا می دارد.امید در قرآن در راستای تجلی صفاتالهی ورسیدن به مقام خلیفه الهی است.هدف اصلی این پژوهش طراحی آموزش امید درمانی مبتنی برمفاهیم اسلامی است. دراین پژوهش ،ابتدا نظریه امیداسنایدر را بررسی کرده وامید درمانی را از نظر وی بیان کردیم وسپس ابعاد آنرا در قرآن وروایات جستجو کردیم ودرنهایت مدلی برای آموزش امید درمانی طراحی کردیم،که هدف آن رسیدن به کمال ومظهر تجلی اسمای الهی شدناست.