سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ابی اوغلی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
کریم غفارزادگان – دانشجوی کارشناسیارشد موسسه آموزش عالی سجاد مشهد

چکیده:

در این مقاله آنتن مایکرواستریپی دو بانده و فشرده برای کاربردهایWLAN ارائه شده است. آنتن ساختاری F شکل دارد که دو فرکانس رزونانس را برای کاربردهای WLAN تولید می کند. آنتن پیشنهادی فضای 22*19mm2 را اشغال می کند هنگامی که روی زیرلایه FR٤ چاپ می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که باند فرکانسی پایین دارای پهنای باند 2700-2300MHz و400MHz است که به آسانی باند 2/45GHz را پوشش می دهد. فرکانس رزونانس بالاتر پهنای باند 550MHz(4950-5500MHz دارد که تقریبا سه برابر پهنای باند مورد نیاز برای پوشش باند 5/25GHz می باشد را پوشش می دهد. فرکانس رزونانس بالاتر پهنای باند ساختار فشرده، مسطح بدون از ویژگی های طراحی پیشنهادی است