سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ابی اوغلی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
کریم غفارزادگان – دانشجوی کارشناسیارشد موسسه آموزش عالی سجاد مشهد

چکیده:

این مقاله یک مطالعه از آنتن با پچ دایروی برای کاربردهای پهن باند را ارائه می دهد. آنتن روی یک زیرلایه دی الکتریک چاپ شده و با خط مایکرواستریپی ٥٠ اهمی تغذیه می شود. پچ دایروی مسطح برای تولید پهنای باند وسیع با مشخصات تشعشعی رضایتبخش به کار رفته است. ضمنا با ایجاد شکاف هایی روی پچ دایروی باند فرکانسی بین2/9GHz و 5GHz از آنتن پهن باند فیلتر شده و در نتیجه آنتن دو بانده مناسب برای کاربردهای WLAN یجاد می شود. پارامترهایی که بر کارایی آنتن در حوزه فرکانس تاثیر می گذارند نیز تحلیل شده است. مسطح بودن، ساختار ساده و فشرده، پترن های تشعشعی همه جهتی از ویزگی های طراحی پیشنهادی است.