سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد دانشور کاخکی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا خلج – مدیر پروژه انبار مکانیزه قطعات ورقی، شرکت ایران خودرو
حسین نجاری – معاونت سیستم جامع تولید، شرکت ایران خودرو

چکیده:

مهمترین پیش نیاز در طراحی زنجیره تامین، وجود طرحی استراتژیک و آینده نگر است. از یک طرف باید طرح استراتژیک ارائه شده در هماهنگی کامل با استراتژی کلی شرکت شامل استراتژی های رقابتی، توسعه محصول، بازاریابی و فروش، مالی، فناوری اطلاعات و منابع انسانی باشد و از طرف دیگر باید ابعاد مختلف زنجیره را مد نظر قرار دهد. طرح استراتژیک باید ضمن ایجاد دستورالعمل های مناسب جهت توسعه آتی، برنامه گذار جهت تحقق این توسعه را مشخص کند. تصمیمات طراحی شبکه زنجیره تامین شامل نقش اجزاء تشکیل دهنده آن، محل ساخت، ذخیره سازی، نقل و انتقالات و تخصیص فضا و بازار به هر محصولی است. در کنار این موارد ساختار فرایندها و نحوه ارتباط و تعامل آنها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله چارچوبی جهت ارائه طرح استراتژیک ارائه داده است.