سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر محمدیان روشن – دانشگاه صنعتی شریف
هانی رئوف شیبانی – دانشگاه فردوسی مشهد
علی کریم پور – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به روند جدید استقلال شرکتهای توزیع و الزام حضور آنها در بازار برق، و بالا بودن ضریب خطای پیش بینی بار مصرفی آنها در حال حاضر، یافتن روشی به منظور پیش بینی دقیق بار مصرفی مشترکین ضروری به نظر می رسد. لذا در این مقاله سعی می شود با در نظر گرفتن رویه اجراییپرداخت جریمه آزمون ناموفق مصرف و به کمک شبکه های عصبی روشی برای کاهش جریمه پرداختی خریداران به بازار برق پیشنهاد گردد. روش پیشنهادی به کمک ترکیبی از چند شبکه عصبی برای پیش بینی بازه های مختلف زمانی روز مورد پیش بینی است. به منظور اطمینان از کاهش جریمهپرداختی، شبکه های عصبی مذکور به کمک الگوریتم ژنتیک و به کمک تابع هزینه ای بر مبنای میزان جریمه پرداختی آموزش می بینند. نتایج پیاده سازی بیانگر این است که استفاده از این روش می تواند به صرفه جویی زیادی در هزینه های شرکت در بازار بیانجامد.