سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهدی علی زاده – کاندیدای دکتری مدیریت منابع انسانی و مسئول بخش توسعه منابع انسانی شر
پرگل تبریزی – کاندیدای دکتری مدیریت منابع انسانی و مشاور سازمانی

چکیده:

مدیران منابع انسانی موفق نقش مثبت و موثری را درعملکرد سازمانی ایفا میکنند امروزه مدیریت منابع انسانی در طراحی و تدوین استراتژی های کسب و کار سازمانی مشارکت می کند. درسازمان پروژه محور مدیریت منابع انسانی مسئولیت ایجاد هماهنگی بین منابع انسانی و پروژه های سازمانی را برعهده دارد که این نقش همراه با اقدامات و فعالیتهایی مانند برنامه ریزی انتخاب، جذب و انتصاب، بکارگیری و خروج نیرو از پروژه همراه است مطالعات و بررسی های بسیاری در زمینه الگوی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها انجام شده است اما مطالعات کمی در زمینه الگوی مدیریت منابع انسانی درسازمانهای پروژه محور انجام شدهاست سازمانهای پروژه محور نسبت به سایر سازمان ها با چالشها و مسائل ویژه ای مواجه هستند که این عوامل می توانند برروی الگوی مدیریت منابع انسانی این نوع سازمان ها تاثیرگذار باشد و در نتیجه مستلزم بکارگیری اقدامات و فرایندهای منابع انسانی خاص و ویژه خود می باشند. دراین تحقیق براساس مطالعات انجام شده و با توجه به ویژگیهای سازمان های پروژه محور مدل مفهومی تدوین شده و در شرکتهای فراب و مپنا و شرکتهای زیرمجموعه آنها جز سازمانهای پروژه محور بوده و در صنعت ساخت نیروگاه ابی و حرارتی فعالیت می کنند.