سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهره شعبانی روچی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، کارشناس اداره بررسی ها و مطالعات بانک کشا
مهدیه مسنن مظفری – دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

با توجه به نارساییهای موجود در اقتصاد کشور و بخش کشاورزی و نیز اهمیت این بخش در اقتصاد کشور،لازم است تا در کنار کاربرد ابزار و علوم و فنون جدید در کشاورزی، روشهای اصولی و علمی در نحوه بهره – برداری اقتصادی از واحدهای تولیدی به کار برده شود. در این مطالعه مدل بهینه گیاهان زراعی در منطقه کرج طراحی و سپس با استفاده از برنامه ریزی خطی در حالت های مختلف حل شد. در صورتی که کشاورزان فعالیت توام خودمصرفی و تجاری داشته باشند همه محصولات از جمله کلزا کاشت شده ولی زمین آیش گذاشته نمیشود. در شرایط بدون تناوب، کلزا در منطقه نباید کاشته شود تا بیشترین درآمد ناخالص ایجاد شود. در دو حالت آخر کلزا بالاترین سطح زیرکشت را داشته و بیشترین سود را ایجاد میکند. در این شرایط هیچ زمینی آیش گذاشته نخواهد شد. لذا در صورت وجود اهداف مختلف الگوی بهینه کشت نیز متفاوت خواهد بود که باید در مسائل مدیریتی در نظر گرفته شود. بدین معنا که با توجه به اهداف سیاست گذاران و کشاورزان باید الگوی بهینه کشت طراحی گردد.