سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد اسماعیلی – پژوهشگاه نیروتهران، ایران

چکیده:

یکی از انواع جبران کنند ههای توان راکتیو استاتیکSVC نوع راکتور تایریستور کنترل(TCR) است. این نوعSVC بدلیل تولید هارمونیکهای جریان نیاز به بانک فیلتری برای حذف آنها دارد. در این مقاله چگونگی طراحی یک بانک فیلتر مناسب برای SVC پست 230/63/20کیلوولت بندرلنگه ارائه گردیده است. برای تعیین روند طراحی فیلتر، الگوریتم جامعی تدوین شده که طراحی بر اساس آن صورت م یپذیرد. در شروع طراحی آرایش مناسب و تعداد شاخه های فیلتر تعیین میگردد. با استفاده از منحنی های امپدانس مشخصه تشدید سری و موازی طراحی اولیه فیلتر انجام شده و مقادیر اولیه هر شاخه تعیین م یگردد. در ادامه با استفاده از شبی هسازی زمانی کارایی فیلتر از نظر تأمین توان راکتیو و حذف هارمونیکهای جریان و عملکرد آن از نظر عدم ایجاد تشدید بررسی میشود