سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی باقری – شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
جواد قریشی – شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
مجید حسینخانی – شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

چکیده:

پیرو شکایات مردمی و بررسی کتاب بهره برداری، گروه مهندسی مدیریت توزیع برق شهرستان خرم دره ، مشکل ضعف ولتاژ، کاستی‌ها و نقایص شبکه فشار ضعیف موجود را با تعریفی که پروژه مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مفهوم مهندسی مجدد، شبکه مورد نظر را در محیط digsilent مورد ارزیابی قرار داد و پیشنهادات مختلفی را مطرح نمود. سپس با استفاده از مدل تجدید آرایش، بازآرایی شبکه اسلامی، بررسی و پخش آن پیشنهادها مجدداً در محیط نرم‌افزار انجام شد سپس جهت حصول اطمینان از صحت نتایج به‌دست‌آمده شبکه موجود (قبل از اصلاح) و طراحی ( بعد از اصلاح ) با استفاده از روابط مربوط به صورت دستی مورد محاسبه مجدد واقع شد و مقایسه کاملی بین تحلیل نرم‌افزاری و دستی صورت گرفت. پس از خاتمه پروژه ، در نقاط انتهایی بسیج تاریکی دید در زمان پیک بار انجام شد که نتایج به‌دست‌آمده حاکی از اصلاح و بهینه سازی وضعیت ولتاژ منطقه، مهیا شدن شرایط جهت توسعه کامل شهرک و بسیاری مزایای دیگر می‌باشد.