سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین یاسمی – دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده فنیشاهرود- ایران
محمدرضا رفیعی – دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده فنیشاهرود- ایران
احمد دارابی – دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده فنیشاهرود- ایران
حسن کردی – دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده فنی

چکیده:

یکی از مؤثرترین ومعروف ترین روش ها برای میرا کردن نوسانات ناشی از خطا در سیستم قدرت استفاده از پایدار ساز سیستم قدرت 1(PSS)می باشد. باتوجه به این مسأله روش طراحیPSSاهمیت زیادی دارد . در این مقاله برای اولین بار طراحیPSS متداول برای رسیدن به یک پاسخ خوب،براساس الگوریتم بهینه سازی چند هدفهStrength Pareto که بر مفهوم تئوری بازی استوار می باشد، انجام شده است.هنگامی که خطا رخ می دهد، حداقل دو فاکتور مهم وجود دارند که پاسخ سیستم را تعیین می کنند و عبارتند از زاویه رتور وتغییرات سرعت زاویه ای رتور. از طرفی زمان استقرار و ماکزیمم اورشوت پاسخ خیلی مهم هستند، به عبارت دیگرما می خواهیم یک پاسخ گذرا با دامنه کم و زمان استقرارکوچک داشته باشیم. این در حالیست که در بسیاری از مواردتلاش برای کاهش یکی از این فاکتورها منجر به افزایش فاکتور دیگر می شود. در این مقاله فاکتورهای بیان شده به عنوان دو تابع هدف مجزا در نظر گرفته شده اند، در حالی که پارامترهایPSS به عنوان متغیرهای طراحی هستند . الگوریتم بهینه سازی مجموعه ای از پارامترهای بهینه را تولید می کند که به آن ها مجموعه پرتو گفته می شود . برخی از نتایج جالب این بهینه سازی در این مقاله آورده شده اند که نشان دهنده برتری چشمگیر این روش نسبت پایدارساز سیستم قدرت متداول در خطای تک فاز، سه فاز و افزایش ناگهانی توان ورودی است.