سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران گرمه ای – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر
مرتضی آنالویی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

در شبکه های تلفیقی توزیع محتوا که از آنها به نام hybrid cdn-p2p یاد می کنند. ایجاد درخت های چندپخشی مورد نیاز، در بستر اختصاصی توزیع محتوا، مساله ای چالش برانگیز است. این مساله نو، دارای محدودیت ها و اهداف متعدد می باشد. از جمله اهداف و محدودیت ها در این مساله، می توان بهینه بودن اقتصادی، رعایت آستانههای مجاز برای تاخیر و پرهیز از ازدحام را برشمرد. در این شبکه ها، برخلاف اغلب شبک ههای چندپخشی، جریان محتوا می تواند توسط چند سرور توزیع کننده وارد شبکه شود و همین نکته سبب تمایز کلی این مساله از دیگر مسایل مطرح در حوزه ایجاد درختان چندپخشی و افزایش پیچیدگی مساله تا حد بسیار زیادی میباشد، برای NP-Hard می شود. در این مقاله، مساله به صورت ریاضی معرفی شده، اثبات شده است که مساله مساله یک روش اکتشافی اقتصادی با رعایت تمامی محدودیت ها ارایه شده و اثبات شده که راه حل ارایه شده از می باشد. در انتها به طور تجربی نشان داده شده است که راه حل ارایه شده بر روی یک بستر واقعی، O(n3) پاسخ هایی مناسب و کاملا قابل استفاده تولید می کند.