سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید رضایی زارچی – دانشگاه پیام نوریزد
مسعود نگهداری – دانشگاه پیام نورت هران
علی سرزعیم – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج
محمد دورودیان –

چکیده:

نتایج ماتولید نانوذرات اکسید کادمیم را با استفاده ازستیل تری متیل آمونیوم بروماید به عنوان سورفکتانت با روش هم رسوبی نشان داد که از داده های تفرق اشعه ایکس سایز ذرات به دست امده 43nm الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات اکسید کادمیم سنتزی می تواند انتقال الکترون آنزیم گلوکز اکسیداز تثبیت شده روی سطح الکترود راتسهیل نماید فرم احیا شده آنزیم گلوکز اکسیداز می تواند بوسیله اکسیژن محلول با انجام یک واکنش الکتروکاتالیتیکی اکسید شود که این اکسایش هم بعلت واکنش بین فرم اکسید شده god و گلوکز بوسیله گلوکز مهار می شود براساس کاهش پاسخ الکتروکاتالیتیکی این آنزیم درمحلول اشباع از اکسیژن درحضور گلوکز یک سنسور جدید گلوکز طراحی شد سنسور حاصله یک حساسیت بالا و محدوده خطی از20تا360 میکرومولار را برای تعیین گلوکز را نشان میدهد.