سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم الهی زینی – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و کارشناس دفتر فنی شرکت زغالس
حسین ربیع نژاد – مدیر عامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی

چکیده:

درمعادن زیرزمینی براثرفرایندهایی همچون تنفس کارکنان معدن انفجار موادمنفجره نفوذگازهای مضر و گازخیزی ماده معدنی ترکیب هوای معدن پیوسته درحال تغییر است عیار ترکیبات فرایندهای فوق براساس استاندارهای مربوطه باید درحد عیار مجاز قرارگیرند درصورتی که عیار ترکیبات فرایندهای فوق بیش از عیار مجاز استاندارد باشد لازم است با استفاده ازتهویه مصنوعی عملیات رقیق کردن عیارگازهای مضر تاحد عیارمجاز استاندارد انجام شود لذا براین اساس هدف ازارایه این مقاله رقیق کردن گازهای مضر معدن رزمجاغربی از البرزشرقی با استفاده ازتهویه مصنوعی و انتخاب بادبزن اصلی می باشد.