سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسن رستگار – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد عابدی – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدباقر منهاج – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحمید فتحی – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله کاربرد یک جبران ساز توان راکتیو عصبی (NSVC) در یک تاسیسات صنعتی جهت بهبود پروفیل ولتاژ و رفتار دینامیکی موتورهای سنکرون مورد توجه قرار میگیرد . در کنترل کننده عصبی ارائه شده، تغییرات سرعت ) )Δ ω r و شتابΔ ω &r )یک موتور سنکرون خاص به عنوان ورودیهای کنترل کننده انتخاب شده است . برای اندازه گیری سرعت و محاسبهشتاب موتور سنکرون موردنظر، جهت عملکرد کنترل کننده، از هیچ سنسور مکانیکی سرعت استفاده نشده است و علاوه بر شبکه عصبی مصنوعی بکار رفته جهت کنترل، یک شبکه دیگر کار تخمین سرعت را انجام می دهد . همچنین در این مقاله به مقایسه اثر کنترل کننده عصبی با کنترل کننده کلاسیک (CSVC) پرداخته شده است . جهت نمایش توانمندی NSVC پیشنهاد شده، شبیه سازی های متنوعی در شرایط مختلف کاری و اعمال اغتشاشات گوناگون ارائه گردیده است . دیده می شود که در مقایسه با CSVC سیستم ارائه شده پروفیل ولتاژ و رفتار دینامیکی موتورهای سنکرون را به نحو مطلوبی بهبود می بخشد