سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن رستگار – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد عابدی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدباقر منهاج – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحمید فتحی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله کاربرد یک جبران ساز توان راکتیو که بر اساس روشهای هوش محاسباتی پایه گذاری شده , در یک تاسیسات صنعتی جهت بهبود پروفیل ولتاژ و رفتار بارهای موتوری آسنکرون مورد توجه قرار می گیرد . کنترل کننده ارائه شده شامل دوبلوک اساسی میباشد . بلوک اول یک کنترل کننده عصبی می باشد که بر اساس تغییرات سرعت(Δ ω r )وشتاب(Δ ω &r ) یک موتور، یک سیگنال کنترلی , به ورودی تنظیم کننده آتش , جبران ساز توان راکتیو , اعمال می کند . برای اندازه گیری سرعت ومحاسبه شتاب موتور موردنظر , جهت عملکرد کنترل کننده , از هیچ سنسور مکانیکی سرعت استفاده نشده است وبلوک دوم یعنی یک تخمین گرفازی , با اندازه گیری ولتاژ ترمینال وجریان یک موتور , کار تخمین سرعت را انجام می دهد . همچنین دراین مقاله به مقایسه اثرکنترل کننده ارائه شده ) ) CISVC با کنترل کننده کلاسیک ) ) CSVC پرداخته شده است . جهت نمایش توان مندی CISVC پیشنهاد شده , شبیه سازی های متنوعی درشرایط مختلف کاری واعمال اغتشاشات گوناگون ارائه گردیده است . دیده می شودکه درمقایسه با CSVC سیستم ارائه شده پروفیل ولتاژو رفتار دینامیکی وگذرای بارهای موتوری آسنکرون را به نحو مطلوبی بهبود می بخشد .