سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی هدایتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رضا قاضی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از متداولترین نوع اغتشاش در سیستم های قدرت تغییرات ولتاژ به شمار می آید . برخی از بارهای صنعتی نظیر موتورهای القائی بزرگ، تغییرات زیادی را بر ولتاژ شبکه بویژه در مرحله راه اندازی تحمیل می کنند . کنترل توان راکتیوبوسیله (SVC) نصب شده در ترمینال های موتور، بعنوان ابزاری ارزشمند جهت مقابله با این نوع اغتشاش بکار گرفته شده و سرعت گیری موتورها را سریعتر نموده، پروفایل ولتاژ را بهبود می بخشد . در این مقاله، کنترل تناسبیانتگرالی (PL)برای SVC طراحی می گردد . آنگاه تئوری کنترل ساختار متغیر (VSC) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و کنترل کننده جدیدی با بهره گیری از روش VSC طراحی می گردد . نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر این مطلب است که VSC روش مناسبتری نسبت به کنت رل PL علی الخصوص در هنگام راه اندازی موتور می باشد .