سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد راسق قزلباش – دانشگاه تربیت معلم دانشکده برق و کامپیوتر
خسرو رضایی – دانشگاه تربیت معلم
جواد حدادنیا –

چکیده:

سرطان پستان از شایع ترین عوامل مرگ و میردرمیان زنان دردنیا به حساب می شاید تشخیص و جداسازی تومورهای سرطانی درتصاویرماموگرافی نیازمند دقت تجربه و زمان است و این مساله همواره برای رادیولوژیست ها و پزشکان متخصص یک چالش عمده محسوب میشود چرا که آنها بیش از هرچیز جهت شناسایی توده و تعیین موقعیت آن درتصاویر ماموگرافی بردید بصری تکیه دارند دراین مقاله روش جدیدی مبتنی برتکنیکهای پردازش تصویر پیشنهاد شده است که دقت حساسیت و ویژگی تشخیص را درکشف توده سرطانی افزایش داده است با اعمال تبدیل موجک گسسته DWT به تصویر ورودی و ساخت ضرایب تقریبی مولفه مقیاس گذاری نواحی مختلف تصویر کلاسه بندی شده و با انتخاب آستانه مناسب توده مشکوک به وجود سرطان جدا م یشود با دریافت ۱۲۰ تصویر از پایگاه داده dDSM دقت ۹۷/۵% و ویژگی ۱۰۰ درصد که نشان دهده عملکرد مناسب سیستم می باشد حاصل شد.